Homepagina pwa ventje Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA’s overgedragen aan het Vlaamse Gewest. (zie www.vdab.be) Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen. De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA’s en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van de 17 PWA-kantoren uit het ambtsgebied van het werkloosheidsbureau Roeselare (R.V.A.) Gegevens verouderd of onjuist ? We passen het aan! Mail naar webmaster: dirk.pwa.roeselare@gmail.com