www.pwa17.be

Als gevolg van deze komende veranderingen zijn de PWA-kantoren niet dagelijks meer open voor het publiek. De PWA-beambten werken vanaf 01.01.2017 met zitdagen op hun vertrouwde locatie. Ga naar de gemeente van uw keuze om de zitdagen en de contactgegevens te raadplegen.

Het huidige PWA-systeem krijgt een grondige facelift als gevolg van de zesde staatshervorming. Het nieuwe systeem ‘Wijk-werken’ wordt vanaf 01.01.2018 geïntegreerd in het Vlaamse activeringsbeleid. Op dit moment is de VDAB volop bezig met de concrete uitwerking van het systeem. Van zodra er hierover concrete informatie beschikbaar is, zal u ook op deze website deze informatie kunnen lezen.